Brodyr Bendigedig a'r Hwdwch Hyll, Y

£4.99

In an ordinary house on an ordinary street, somewhere in Wales, three extraordinary brothers live. They're the "Brodyr Bendigedig" - the blessed brothers, and mega heroes! When Hwdwch Hyll comes to town, only Sbarc, Sbonc and Sgamp can keep things under control ...

Mewn tŷ cyffredin ar stryd gyffredin, rhywle yng Nghymru, mae tri brawd anghyffredin iawn yn byw. Dyma'r Brodyr Bendigedig - archarwyr o fri! Pan ddaw'r Hwdwch Hyll i'r dref, dim ond Sbarc, Sbonc a Sgamp all achub y dydd ...

Add to Cart:

  • ISBN: 9781855968493

Copyright © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.