Dan Draed Dan Glo

£4.99

One morning, Siencyn realises that Dan is very poorly. It's an emergency! Dan must go and see the vet ... but Siencyn has no money to pay the bill. Will anyone be willing to help poor Siencyn and Dan Draed?

Un bore, mae Siencyn yn sylweddoli bod Dan yn sāl iawn. Mae'n argyfwng! Rhaid mynd ā Dan at y milfeddyg ... ond does gan Siencyn ddim arian i dalu'r bil. A oes unrhyw un yn fodlon helpu Siencyn a Dan Draed druan?

Add to Cart:

  • ISBN: 9781855968509

Copyright © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.