Gwrando ar fy Nghân – Heather Jones

£9.99

The autobiography of the popular singer Heather Jones. She shares her experiences as a child, as a young mother when she became pregnant at the age of 20, and of her battle against depression. Through thick and thin, Heather Jones has remained one of Wales's prominent figures in the musical scene.

Hunangofiant y gantores boblogaidd Heather Jones. Mae'n dadlennu hanes ei phlentyndod, hanes ei phrofiadau fel mam ifanc a ddaeth yn feichiog yn 20 oed a hanes ei brwydr yn erbyn iselder wrth iddi ildio'i breuddwydion am gyfnod. Trwy'r uchafbwyntiau a'r iselfannau, mae Heather Jones wedi parhau'n un o enwau mwyaf cyfarwydd byd cerddorol Cymru.

Add to Cart:
Units: 100
  • ISBN: 9781855967793

Copyright © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.