Mynd i'r Ysgol / Going to School

£3.99

Mae'r gyfres hon yn cyflwyno plant i sefyllfaoedd newydd mewn ffordd ddiddorol a chyfeillgar. Mae lluniau difyr Stephen Cartwright yn llawn o bethau y gall plant edrych arnynt, dysgu oddi wrthynt a'u trafod, a bydd y testun syml yn galluogi plant sydd ychydig yn hŷn i ddarllen y llyfrau drostynt eu hunain.

A title in a series which presents new situations to young children in a friendly way. Stephen Cartwright's illustrations are full of fun and interest to assist children to learn and discuss, and the simple text will assist older children to read on their own.

Add to Cart:

  • ISBN: 9781855969780

Copyright © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.